قیمت: 120,000   ریال

متن اصلی صفحه

نام آموزشزمانپیش نمایش
فصل اول
زیر فصل دوره ی آموزشی 1 00:00:10
زیر فصل دوره ی آموزشی 2 00:00:25
فصل دوم
زیر فصل دوره ی آموزشی 1 00:00:20
زیر فصل دوره ی آموزشی 2 00:00:35
سطح آموزشمدت زمان آموزشتاریخ ساخت آموزشحجم آموزش
مقدماتی 00:01:30 20200604 500 مگابایت

عبدالله مبارکی

مهندسی نرم افزار

توضیحات بیشتر
نام آموزشسطح دوره مدت زمانمعلم دوره

Notice: Undefined index: product_is_course in /home/bestta/domains/bestteacheronline.ir/public_html/templates/product_details.tpl on line 259